Atenció Personalitzada

- Plà d'Acció Tutorial

L'atenció personalitzada configura un pla individual i personalitzat del programa formatiu de cada alumne. (Formació obligatòria, optativitat, pràctiques en empresa, TFM, suport pre-professional).  Qüestionari per realitzar el pla individualitzat.

Objectius:

 1. Fomentar la relació personal i professional entre els alumnes de cadascuna de les edicions del màster.
 2. Fomentar l'intercanvi (idees, inquietuds, coneixements,…….) entre l'equip de professors i els alumnes de Màster.
 3. Dissenyar un itinerari formatiu individual i personalitzat per a cada alumne.
 4. Ajudar en la inserció laboral en finalitzar els estudis de Màster.

Accions:

 • Presentació del Campus ETSEA i de l'equip de professors, així com menjar de benvinguda en iniciar el curs acadèmic.
 • Foment de les activitats socials (trobades, jornades, reunions,…..) de forma sistemàtica cada trimestre o semestre.
 • Organització d'un claustre de professors/alumnes cada semestre.
 • Programa per a selecció i assignació de Treballs Final de Màster durant el primer semestre del primer curs acadèmic.

Responsable:

 • Coordinadora del Màster: M Rosa Teira Esmatges
 • Comissió d'Estudis del Màster:
  • - Lluis Puigdomènech (UdL)
   - Daniel Babot (UdL)
   - Estanislau Fons (UdL)
   - Jordi Voltas (UdL)
   - Astrid Ballesta (UdL)
   - Carme Güell (URV)
   - Eduard Hernández (UPC)
   - Joan Pujol (UdG)